ZA ZWIĄZKOWĄ JEDNOŚCIĄ

Za związkową jednością działania najkonsekwentniej występowała CGT. Zerwana w maju 1968 r. jej współpraca z CFDT, została wznowiona na podstawie porozumienia zawartego 1 grudnia 1970 r. Porozumienie to, sformułowane konkretniej niż poprzednie, zalecało wspólne akcje w celu zrealizowania pięciu podstawowych zadań: 1) doprowadzenie do wzrostu siły nabywczej mas pracujących poprzez związanie podwyżek płac z ruchem cen; 2) wynegocjowanie podwyż­ki rent i emerytur, a także obniżenie granicy wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn; 3) obrona praw związkowych i rozszerzenie ich — m. in. przez przyznanie jednej płatnej godziny w miesiącu na związkowe zebrania w przedsiębiorstwie; 4) ostatecz­ne doprowadzenie do ustawowego zagwarantowania 40-godzinnego tygodnia pracy bez obniżki płac; 5) skłonienie państwa do podjęcia skutecznych działań w kierunku stworzenia nowych miejsc pracy przez aktywną politykę finansową i kredytową w celu ograniczenia w ten sposób redukcji miejsc pracy .

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!