SPRAWA BEZROBOCIA

Ze sprawą bezrobocia były również związane, nabrzmiewają­ce w latach sześćdziesiątych, problemy skrócenia czasu pracy w wy­miarze tygodniowym i obniżenia wieku emerytalnego — do 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet, oraz związkowe postulaty zmierzające do gospodarczego rozwoju kraju.Walka z bezrobociem w jego różnych aspektach, żądania zmian w polityce społecznej — odnoszące się m. in. do polityki mieszkanio­wej, reform systemu kształcenia zawodowego, świadczeń socjalnych państwa oraz postulaty dotyczące uprawnień związkowych, zwłasz­cza obrony prawa do strajku — to wszystko w poważnym stopniu wpły­nęło na wzrost upolitycznienia ruchu związkowego. Jego najbardziej oczywistym przejawem był wielki ruch strajkowy w maju i czerwcu 1968 r. Wielu działaczy CFDT i FEN sympatyzowało wówczas z ośrodkami lewackimi w ruchu studenckim i poza nim. Działań tych ośrodków nie poparła CGT.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!