OSTRA WALKA STRAJKOWA

Ostra walka strajkowa o wprowadzenie w życie zawartych porozumień toczyła się w drugiej połowie 1981 r. i przez cały rok 1982.Przedmiotem szczególnego zainteresowania związków zawodowych była też kwestia powstrzymania redukcji zatrudnienia w okresie kryzysu i stworzenie nowych miejsc pracy w celu skutecznej walki z bezrobociem, które wzrosło z 388,5 tys. w maju 1974 r. do 1667,7 tys. w lutym 1981 r. i 2019 tys. w końcu grudnia 1982 r.; około 50 proc. ogółu bezrobotnych stanowiła młodzież. Zgodnie z po­rozumieniem związków zawodowych i Patronatu z 1958 r. ze składek pracowników i pracodawców utworzono fundusz pomocy dla bezro­botnych. W 1967 r. została powołana Krajowa Agencja do spraw Za­trudnienia (Agence Nationale pour l’Emploi) oraz regionalne, depar­tamentalne i lokalne urzędy pośrednictwa pracy. 14 października 1974 r. ustanowiono zasiłek dla bezrobotnych, zwolnionych z przy­czyn ekonomicznych, w wysokości 90 proc. płacy na okres jednego roku, przeznaczony na utrzymanie się w czasie poszukiwania pracy albo zmiany kwalifikacji.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!