ORGANIZACYJNE I PROGRAMOWE ZRÓŻNICOWANIA

Organizacyjne i programowe zróżnicowanie francuskiego ruchu związkowego oraz różnorodność stanowisk w kwestiach metod i form ziałania utrudniają osiągnięcie jedności organicznej, odpowiadającej wspolnocie społeczno-ekonomicznych interesów mas pracujących. Organiczna jedność ruchu związkowego we Francji może być roz­patrywana jedynie w odległej perspektywie. Zależy ona od rozwoju procesu współdziałania organizacji związkowych w wypracowywaniu jednolitego stanowiska wobec władz i Patronatu. Mogą ją umacniać wspólne akcje w przedsiębiorstwach, branżach, regionach i w skali ogólnokrajowej oraz wspólne rozwiązywanie problemów kontrowersyj­nych wewnątrz ruchu — w klimacie wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Niewątpliwie istnieją czynniki sprzyjające takiej orientacji ruchu związkowego.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!