MIMO FALI STRAJKÓW

Uznała ona, że mimo fali strajków i akcji ulicznych w maju i czerwcu 1968 r. nie było możliwości doprowadze­nia do zmiany systemu społeczno-ekonomicznego we Francji. Zda­niem CGT strajki miały w przeważającej mierze charakter ekonomi­czny, a lewica była wewnętrznie podzielona: w jej łonie dały się zaobserwować dążenia do izolacji FPK. Biorąc pod uwagę te fakty, Konfederacja uznała, że nie ma warunków, które by zapewniły powo­dzenie walce o zmianę systemu, zwłaszcza że potrzeba podjęcia ta­kiej walki nie dotarła w stopniu wystarczającym do świadomości sze­rokich mas. Przeciwko politycznemu zaangażowaniu ruchu związko­wego w wydarzenia 1968 r. tradycyjnie wypowiedziały się też cen­trale CGT-FO, CFTC*i CGC.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!