KOLEJNE POROZUMIENIE

Kolejne porozumienie CGT i CFDT, z 26 lipca 1974 r., wymienia­ło główne żądania socjalno-ekonomiczne dotyczące:  wzrostu  si­ły nabywczej ludzi pracy, walki z bezrobociem, skracania czasu pra­cy; precyzowało metody i środki wspólnego działania w organizowa­no niu akcji masowych; określało perspektywę pogłębienia jedności dzia­łania. Pozytywny wpływ na wzajemne zbliżenie głównych central związkowych miało porozumienie partii lewicy — Francuskiej Partii Komunistycznej, Partii Socjalistycznej (Parti Socialiste, PS) oraz Ruchu Lewicowych Radykałów (Mouvement des Radicaux de Gau- che, MRG), zawarte w 1972 r. na bazie Wspólnego Programu, który określił cele rządów przyszłej koalicji ludowej. Jednakże rozpad so­juszu lewicy we wrześniu 1977 r. i jej wyborcza porażka w marcu r. przyczyniły się do załamania jedności w działaniu CGT i CFDT oraz zahamowania procesów jednościowych w całym ruchu związ­kowym.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!