CZAS TRWANIA STRAJKÓW

W latach 1959 1967 przęciętny czas trwania strajków zmniejszył się w porównaniu z latami 1919-1935 z 16,2 dnia roboczego do 1,28 Zmniejszyła się również średnia liczba uczestników strajków — z 1128 oiiob w latach 1959—1967 do 917 w latach 1968—1969 . Złożyły się na to: nowe formy walki strajkowej — do sparaliżowania działalno­ści przedsiębiorstwa coraz częściej wystarczał bowiem udział w straj­ku tylko części załogi; rosnące uzależnienie wysokości płac od wyni­ków ekonomicznych przedsiębiorstwa; dążenie właścicieli zakładów pracy do maksymalnego skrócenia czasu trwania strajków i ograni­czenia rosnących strat ekonomicznych; pośrednictwo władz państwo­wych przy zawieraniu porozumień ze strajkującymi. Z drugiej stro­ny dane te wskazywały na postępujące zróżnicowanie warunków pracy i płac różnych grup i kategorii pracowników.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!