Cechy i zalety domów jednorodzinnych

Najważniejszym miejscem dla niemal każdego człowieka jest dom. Stanowi on centrum świata, punkt odniesienia i niejako azylu od świata zewnętrznego. Kontekst historyczny w tej dziedzinie wskazuje, że niemal każda samodzielna jednostka posiadała własny adres zamieszkania. Dom jednorodzinny w klasycznej wersji był niezależnym i bezpiecznym miejscem do życia dala całej rodziny. Budownictwo uzależnione było od lokalizacji, regionu czy kraju. Warunki klimatyczne decydowały o jego kształcie, wielkości i konstrukcji. Nieruchomość znajdowała się na przynależącej do posiadłości działki. Ziemia służyła również funkcji gospodarczej. Znajdowały się na niej ogrody czy budynki gospodarcze. W zależności od funkcji i zasobności właścicieli przybierały one różnorodne kształty. Podstawową zaletą domów jednorodzinnych jest ich niezależność. Możliwość niemal dowolnego kształtowania jego wyglądu i charakteru jest najczęściej przywoływanym argumentem podkreślającym jego zalety. Kolejną jest swoboda osobista mieszkańców.