BRAK INNEGO POPRACIA

Nie uzyskała poparcia innych central inicjatywa XL Kon­gresu CGT, z listopada 1978 r., w sprawie utworzenia ogólnokrajo­wego E’.omitetu Jedności Działania związków zawodowych. Pogłębia­ły się rozbieżności między CGT a pozostałymi centralami związkowy­mi w ocenie kryzysu, w zakresie żądań wysuwanych przez związki oraz metod i form walki o ich realizację. GGT, stojąc na stanowisku, że „oszczędnościowa” polityka władz jest próbą przerzucenia kosztów kryzysu na ludzi pracy bez ograniczenia zysków wielkich monopoli, opowiadała się za rozwojem walki strajkowej, by zmusić rząd i Pa­tronat do ustępstw. Ale FO, CFTC i CGC powoływały się na wy­mogi trudnej sytuacji ekonomicznej i obiektywne przyczyny kryzysu gospodarczego, związane z sytuacją międzynarodową (wzrost cen su­rowców’, zwłaszcza ropy naftowej, perturbacje systemu walutowego-, ograniczenie rynków zbytu), upatrując w nich uzasadnienie wprowa­dzanych ograniczeń.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!